preloader

Yönetim İlkelerimiz

Delta Nakliyat iş ilkelerinin ve iş etiği anlayışının tüm çalışanları ve paydaşları tarafından benimsenmesi ve uygulanması amacıyla yol gösterici olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri oluşturmuştur. Bu ilkeler aşağıda yer alan başlıklardan oluşmaktadır.

• Kurumsal kimliğe, etik anlayışa, iyi yönetim felsefesi ve iş ahlakına uyum
• Şirket, müşteri ve iş ortaklarının gizliliklerinin gözetilmesi ve korunması
• Ticari ilişki içerisinde bulunulan kişi/kurumlar, paydaşlar ile medya ile ilişkilerde belirlenen iletişim prensiplerini uygulamak
• Yasalara ve düzenlemelere uymak
• Çalışanlara, topluma ve çevreye katkı sağlanmak amacıyla belirlenen kurumsal sosyal sorumluluk bakış açısı ile hareket etmek